Hodnocení účinnosti pěnové dezinfekce struků před dojením

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, KOŘÍNKOVÁ, K., POLCR, S., PROCHÁZKA, David a RYTÍŘ, M., 2016 Hodnocení účinnosti pěnové dezinfekce struků před dojením. In Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizac e ČR, s. 49-57. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16159.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na porovnání účinnosti pěnové dezinfekce struků před dojením a její vliv na kvalitu kravského mléka ve třech chovech s různou úrovní čistoty povrchu těla dojnic. Do experimentu bylo zařazeno třicet dojnic ze tří chovů v průběhu jednoho měsíce. Struky dojnic byly před dojením ošetřeny shodným dezinfekčním přípravkem aplikovaným pomocí zpěňovací dezinfekční nádobky. V individuálních stěrech byla sledována mikrobiální kontaminace povrchu struků před a po jejich dezinfekci stanovením celkového počtu mikroorganismů a počtu koliformních bakterií. Současně byly v individuálních vzorcích mléka sledovány vybrané ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií, počet somatických buněk).

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat