Hodnocení vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO. Hodnocení vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-279-0. 2022-12-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22278.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům návrh kritických kontrolních bodů, které přímo ovlivňují zdravotní stav, produkční a reprodukční ukazatele, a které je možné využít při komplexním hodnocení vlivu managementu chovu hospodářských zvířat (skot, malí přežvýkavci, prasata, drůbež) na vznik a šíření antimikrobiální rezistence. V každém chovu je nutné při analýze úrovně managementu zaměřit pozornost na tyto kritické kontrolní body s ohledem na udržení a postupné zlepšování zdravotního stavu chovaných zvířat a snížení množství používaných antimikrobiálních látek a současně s tím i snížení potenciálního rizika vzniku a šíření antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
Ke stažení 22278
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat