Hodnocení znaků zdraví u holštýnského skotu

KAŠNÁ, Eva a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Hodnocení znaků zdraví u holštýnského skotu. Náš chov, 2018, roč. 78(9), s. 53-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18111.pdf
Abstrakt

Vyhodnotili jsme záznamy chovatelů o léčení/výskytu vybraných onemocnění u 111 197 holštýnských dojnic v 603 stádech v ČR. Výskyt onemocnění byl vyjádřen jako laktační incidence Li = (počet laktací s onemocněním / počet laktací)×100. Celkem 52,53 % sledovaných laktací bylo postiženo některým z definovaných onemocnění. Nejčastěji byly zaznamenány poruchy reprodukce (Li = 29,20 %), následovaly nemoci vemene (22,34 %), onemocnění paznehtů a končetin (12,89 %) a onemocnění trávicího traktu a metabolické dysfunkce (6,68 %). Třemi nejčastějšími evidovanými onemocněními byly klinická mastitida (20,78 %), metritida (14,56 %) a syndrom ovariálních cyst (13,12 %). Ne všechny chovy dodaly údaje o všech onemocněních, nejčastěji byly evidovány nemoci vemene (95,85 % stád), nejméně onemocnění trávicího traktu a metabolické dysfunkce (63,52 % stád). Výskyt většiny onemocnění stoupal s pořadím laktace. Data poskytovaná chovateli představují významný zdroj informací a po pečlivé editaci budou využitelná pro genetické hodnocení zdraví dojeného skotu v ČR.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat