Hovězí maso: spotřeba, preference a postoje konzumentů v roce 2017

BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk a PANOVSKÁ, Zdeňka. Hovězí maso: spotřeba, preference a postoje konzumentů v roce 2017. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2018, roč. 25(4), s. 40-42. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18237.pdf
Abstrakt

Práce se snaží zmapovat situaci ve spotřebě a konzumentských postojích u obyvatel ČR. 410 tuzemských respondentů vyplnilo dotazník v roce 2017. Z výsledků je zřejmé, že vyšší konzumace hovězího masa byla u mužů než u žen, u starších respondentů než u mladších a u obyvatel venkovských oblastní ve srovnání s lidmi žijícími ve městě.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu