Hygiena chovného prostředí je základem odchovu zdravých telat

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina. Hygiena chovného prostředí je základem odchovu zdravých telat. Náš chov, 2020, roč. 80(6), s. 55-56. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20054.pdf
Abstrakt

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v průběhu odchovu mládát, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i biosekurity chovu. Cílem práce je zjistit vliv použití práškového dezinfekčního přípravku na produkční ukazatele a zdraví telat. Živá hmotnost a zdravotní stav byly sledovány u šedesáti telat v jednom chovu ve třech cyklech. Jednorázové použití dezinfekčního přípravku v průběhu odchovu telat vedlo k signifikantnímu snížení výskytu průjmů. Naproti tomu nebyl prokázán vliv použití dezinfekce ani na výskyt respiračních onemocnění telat ani na produkční ukazatele.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat