ICAR Atlas zdraví paznehtů

ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr a STANĚK, Stanislav. ICAR Atlas zdraví paznehtů. Veterinářství, 2017, roč. 67(12), s. 960-965. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17205.pdf
Abstrakt

Poruchy pohybového aparátu, především paznehtů, jsou u dojeného skotu významnou složkou celkové nemocnosti zvířat. Vzhledem k jejich vysoké frekvenci výskytu a bolestivosti jsou považo­vány za největší problém na úseku welfare, ale stejně tak závažné jsou i negativní dopady na užit-kovost a reprodukci. Pravidelná, spolehlivá a přehledná elektronická evidence nálezů na pazneh-tech je základním předpokladem pro vyhodnocování (monitoring) zdraví paznehtů, a tudíž významnou pomocí pro řízení zdraví stáda a výhledově i pro účely šlechtění. Dosavadním problé­mem tohoto monitoringu je kromě jiného nejednotnost v označování a zatříďování zdravotních poruch a nemocí paznehtů, které brání regionálnímu, národnímu a nadnárodnímu slučování dat. Zlepšení může přinést jednoduchý, názorný, obrazový atlas patologických nálezů na paznehtech (ICAR Claw Health Atlas), který je nově dostupný i v českém jazyce, a to na webových stánkách jak VÚVeL, tak organizace ICAR (International Committee for Animal Recording). Jde o mezinárodně standardizovaný podklad pro harmonizaci evidence zdravotních poruch na prstech skotu. Jeho součástí je přehledná tabulka názvů a krátkých výstižných popisů/definic jednotlivých poruch/ nemocí včetně kódů pro jednoduchou evidenci. Významnou novinkou ICAR Atlasu zdraví paznehtů je prezentování trhliny bílé čáry jako prvního stadia nemoci bílé čáry. Dalším posunem v klasifikaci nálezů je osamostatnění krvácenin v rohovině chodidla jako samostatné poruchy, čímž je vyzdviže­na jejich závažnost, zejména pokud se vyskytují jako mnohočetné, a především při hromadném výskytu ve stádě.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat