ICoMST 2019 - International Congres of Meat Science and Technology v Postupimi

BUREŠ, Daniel. ICoMST 2019 - International Congres of Meat Science and Technology v Postupimi. Maso, 2019, roč. 30(6), s. 53-54. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19228.pdf
Abstrakt

Ve dnech 4. – 9. 8. 2019 se v německé Postupimi v Braniborsku uskutečnil 65. ročník konference pořádaný Americkou asociací pro výzkum masa (American Meat Science Association, AMSA) s ústředním motem „Meat for Diversifying Markets“, což lze přeložit jako Maso pro diversifikované trhy. Konference byla zaměřena na výzvy související s budoucím vývojem produkce masa a masných výrobků v současném stále více globalizovaném světě. Lze říci, že tato akce představuje každoročně nejrozsáhlejší vědeckou událost související s výzkumem zaměřeným na problematiku produkce, zpracování masa či jeho významu v lidské výživě. Konference byla rozčleněna na celkem 13 tematických sekcí zaměřených na konzumentské chování a etiku, kvalitu a bezpečnost, zpracování masa a využití masových náhražek, živočišnou produkci, nově vznikající technologie, svalovou biologii a metabolismus, lidskou výživu a udržitelnost.

OdděleníChov skotu