Impact of sow prepartum behavior on maternal behavior, piglet body weight gain, and mortality in farrowing pens and crates

ILLMANNOVÁ, Gudrun, CHALOUPKOVÁ, Helena a MELIŠOVÁ, Michala. Impact of sow prepartum behavior on maternal behavior, piglet body weight gain, and mortality in farrowing pens and crates. Journal of Animal Science, 2016, 94, 3978-3986. ISSN 0021-8812.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz16118.pdf
ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníEtologie