Impact of udder health on economics of dairy goat

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Impact of udder health on economics of dairy goat. Journal of Central European Agriculture, 2018, 19, 897-905. ISSN 1332-9049.
Kateg. publikaceČlánky v databázi SCOPUS
Interní odkaz18190.pdf
Abstrakt

The impact of udder health on the economics of dairy farms of White Shorthaired goat was investigated using the program ECOWEIGHT. Indirect economic consequences of udder health problems are high (in terms of milk yield, production longevity of goats, goats needed for replacement) and can be defined more properly when a comprehensive data for the breed will be available.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat, Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat