Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v tuzemských chovech dojnic

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, NEJEDLÁ, Eliška a FALDYNA, Martin. Imunitní vybavenost telat kolostrálními protilátkami v tuzemských chovech dojnic. Náš chov, 2017, roč. 77(12), s. 17-20. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17204.pdf
Abstrakt

Nedostatečné vybavení novorozených telat mateřskými protilátkami představuje riziko vyšší nemocnosti a jejich následné horší užitkovosti. Od srpna 2015 do konce roku 2016 byly ve 38 chovech dojeného skotu plemene české strakaté (C) a holštýn (H) odebrány u 1048 telat vzorky krve, a to 2. až 7. den jejich věku. Ve vzorcích krevních sér byl stanoven obsah imunoglobulinů IgG pomocí radiální imunodifuze. Podíl telat se selháním pasivního přenosu imunity (IgG

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat