Imunologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu

STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, PECHOVÁ, A, FLEISCHER, Petr, FALDYNA, M a NEJEDLÁ, Eliška. Imunologická kvalita mleziva v tuzemských chovech dojeného skotu. Náš chov, 2017, roč. 77(9), s. 76-78. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17129.pdf
Abstrakt

V rámci výzkumného projektu, který si klade za cíl zlepšit úroveň managementu mlezivové výživy, byla vyhodnocena kvalita mle­ziva v chovech České republiky s využitím laboratorního přímého stanovení obsahu imunoglobulinů (IgG). Celkem bylo vyhodno­ceno 1381 vzorků mleziv, z prvního dojení po otelení, které byly získány od krav z 38 chovů v ČR. Z výsledků vyplývá, že 22,8 % mleziv mělo nedostatečnou kvalitu (IgG < 50 g/l). Dále byla zjištěna vysoká variabilita v kvalitě mleziva, neboť koncentrace IgG se pohybovala od 5,9 až do 205,4 g/l. Ze sledovaných faktorů ovlivňujících kvalitu mleziva byl potvrzen vliv plemene, pořadí lak-tace, doby do prvního podojení a množství získaného mleziva při prvním podojení. Velmi často je v chovech diskutována kvalita mleziva zejména u prvotelek. Naše výsledky ukázaly, že 74,3 % z celkového počtu 424 vzorků mleziv, od prvotelek mělo obsah IgG > 50 g/l a tedy dostatečné množství imunoglobulinů. Na základě vyhodnocení vlivu plemene bylo zjištěno, že obsah IgG byl vyšší v mlezivech holštýnských krav (medián 80,3 g/l IgG) oproti mlezivům krav plemene české strakaté (medián 74,4 g/l IgG). Při prověřování dalších vlivů byl průkazně vyšší obsah IgG zjištěn v mlezivech, která byla získána do čtyř hodin po otelení (medián 82,7 g/l) a dále v mlezivech do objemu osm litrů (medián 80,3 g/l). Z výsledků provedené studie vyplývá potřeba hodnocení kvality mleziva před jeho použitím pro napájení telat, pokud chce chovatel dojeného skotu eliminovat rizika spojená s nedostatečnou pasivní imunitou telat.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat