In vitro anti-stafylokokový účinek kombinace gentamicinu a pyrithion zinku

MALÁ, Lucie, LALOUČKOVÁ, Klára a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2021 In vitro anti-stafylokokový účinek kombinace gentamicinu a pyrithion zinku. In XXIII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: Veterinární Univerzita Brno, s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21111.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo stanovení antimikrobiálního účinku kombinace gentamicinu (GEN) a pyrithion zinku (ZnP) vůči bakteriálním kmenům Staphylococcus aureus. In vitro antimikrobiální účinek kombinace testovaných látek byl stanovován vůči 7 kmenům S. aureus pomocí šachovnicové metody v bujónu. Výsledkem byl synergistický efekt testovaných látek ke všem MSSA kmenům, nicméně pouze v rámci jedné koncentrace testovaných látek. V případě MRSA, kombinační účinek testovaných látek nemohl být stanovován v důsledku nerozpustnosti GEN ve vysokých koncentracích.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce