Index zdraví holštýnského skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Index zdraví holštýnského skotu. Autoři: KRUPOVÁ, Zuzana, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil a KAŠNÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-291-2. 2023-02-27.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz23019.pdf
Abstrakt

Index zdraví (IZ) byl zkonstruován pro rutinní selekci tuzemské populace plemene Holštýn s využitím plemenných hodnot a ekonomických vah přímých zdravotních ukazatelů týkajících se odolnosti vůči onemocněním vemene a paznehtů. Při konstrukci IZ byly respektovány stávající šlechtitelské cíle plemene a aktuálně platný souhrnný selekční index plemene. IZ zohledňuje potřebu přímého šlechtění na zlepšení zdraví a odolnosti holštýnského skotu při zachování žádoucího selekčního pokroku u stávajících šlechtitelských cílů plemene.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 23019
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
Pracovní skupinaChov dojeného skotu