Index zdraví - selekce na zdraví vemene a paznehtů

KRUPOVÁ, Zuzana, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil, KAŠNÁ, Eva a MOTYČKA, Jiří. Index zdraví - selekce na zdraví vemene a paznehtů. Náš chov, 2020, roč. 80(8), s. 22-23. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20090.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo vyhodnotit publikování zdravotního indexu krav vytvořeného pro domácí populaci plemene holštýn. Informace o plemenných hodnotách (PH) zdraví a výsledný index zdraví krav se v uplynulém období staly součástí rutinních sestav plemenic publikovaných PLEMDATem s.r.o. Základem výpočtu je evidence onemocnění v deníku léčení nebo předávání dat elektronicky. Počet krav a jalovic, pro které je index počítán, se postupně zvyšuje a od začátku roku byl zaznamenán nárůst o 24 % (z téměř 55 tisíc na 68 tisíc plemenic). Selekční index zdraví krav je praktickým výsledkem dosavadního vývoje v oblasti šlechtění domácí populace dojeného skotu. Umožňuje přímou selekci na zdraví vemene a paznehtů. Podobně, jako je tomu u současného indexu SIH, je index zdraví šitý na míru tuzemské populace dojeného skotu s plným respektováním jak produkčních, tak i ekonomických parametrů chovu. Je konstruován na podobném principu, jako je tomu u dílčích indexů zařazených v aktuálním indexu SIH. Je publikován u zvířat již při stanovení PH pro jeden znak zdraví. Index zdraví je flexibilní, je možné jej dále rozšiřovat a upravovat dle potřeby.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat