Index zdravotních znaků a program IZdraK

KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil., 2019 Index zdravotních znaků a program IZdraK. In Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19268.pdf
Abstrakt

Byl hodnocen selekční index krav plemene holštýn s ohleden na zdraví zvířat. Selekce na zlepšení zdraví je aktuálně uskutečňována pouze nepřímo. Důležitou roli zde sehrává korelace znaků zdraví s aktuálními šlechtitelskými cíli a selekčními kritérii (SCS, dlouhověkost a znaky lineárního hodnocení končetin a vemene). Přítomnost funkčních znaků vede k potlačování nárůstu výskytu onemocnění, nicméně bez výraznější eliminace. Přímá selekce na zdraví zvířat (např. prostřednictvím klinických mastitid a onemocnění paznehtů) je mnohem efektivnější. Na základě prvých genetických parametrů zdravotních znaků stanovených u domácí populace dojeného skotubyl vytvořen zdravotní index krav. Zahrnutí zdravotních znaků má kromě efektu na zdraví, rovněž pozitivní efekt na plodnost a dlouhověkost, i když tyto dva znaky v současnosti nejsou při selekci krav přímo brány v úvahu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat