Infekce kůže a kloubů novorozených selat vyvolané Streptococcus suis sérovar 1

BEDNÁŘ, V., DANĚK, Petr, HÁJEK, Jan., VALENTA, B. a SMOLA, J. Infekce kůže a kloubů novorozených selat vyvolané Streptococcus suis sérovar 1. Veterinářství, 2006, roč. 56(8), s. 497-502. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6358.pdf
Abstrakt

Byl zaznamenán hromadný výskyt kožních abrazí a následných infekcí ran a kloubů kmenem Streptococcus suis sérovar 1 u sajících telat již v prvním týdnu života. Ve sledovaném souboru selat byly zjištěny od druhého dne po narození kožní léze na zadních končetinách u více než 80 % selat a na předních končetinách pátý den života u 70 % selat. Primární příčinou hromadného onemocnění byly technologické faktory. Bylo proto doporučeno překrytí kluzkých roštů plastovými rohožemi a ukončení používání intravitální dezinfekce prostředí kotců s ustájenými březími prasnicemi a novorozenými selaty.

OdděleníChov prasat