Influence of different extenders, dilution rate and storage time on boar sperm progressive motility

LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, ROZKOT, Miroslav a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Influence of different extenders, dilution rate and storage time on boar sperm progressive motility. Research in Pig Breeding, 2013, roč. 7(2), s. 38-42. ISSN 1802-7547.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13172.pdf
Abstrakt

The aim of this study was to evaluated the preservation ability of three commercial extenders frequently used in the Czech Republic and evaluated the effect of dilution rate and storage time on boar sperm progressive motility. The semen was extended in a commercial boar semen extender Androhep Plus, BTS and VIP3 and was stored at a temperature 17°C up to 96 hours. Sperm motility was evaluated each day at the 1st, 3rd and 5th hour during the incubation in water bath. Sperm progressive motility was significantly decreased for all extenders with storage period (p < 0,001) and the dilution rate had the significant effect on all tested extenders. The best sperm survival ability was observed in extender Androhep Plus. In conclusion, different sperm survival ability based on used extender, dilution rate and storage time was noted during this study.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat