Influence of Fatty Acids on In Vitro Rumen Fermentation

VADROŇOVÁ, Mariana, JOCH, Miroslav, JOCHOVÁ, Kateřina, VÝBORNÁ, Alena a HOMOLKA, Petr., 2021 Influence of Fatty Acids on In Vitro Rumen Fermentation. In NutriNET 2021. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, s. 127-138. ISSN 978-80-8077-713-5
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz21110.pdf
Abstrakt

This in vitro study evaluated the effect of four medium-chain fatty acids (MCFA, i.e., caprylic (C8:0), capric (C10:0), lauric (C12:0), and myristic acid (C14:0)), used alone or in binary combinations, together with nitrate (NT) on rumen fermentation and methane (CH4) production. Using a 24 h batch incubation, the experiment showed that all the MCFA+NT treatments reduced (P

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat