Infračervená termografie

KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Infračervená termografie. In Prevence, technika, životní styl. Praha: Sportpropag, 2014, s. 125-128. ISBN 978-80-905800-0-8.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Interní odkaz14107.pdf
Abstrakt

Kapitola popisuje principy infračervené termografie, termokamery a využití infračervené termografie

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat