Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin

SKŘIVANOVÁ, Eva, MOLATOVÁ, Zuzana, MATĚNOVÁ, Michaela, HOUF, Kurt a MAROUNEK, Milan. Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin. International Journal of Food Microbiology, 2011, 144, 367-371. ISSN 0168-1605.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11025.pdf
Abstrakt

The important of part of pig breeding is rearing of young boars and production of breeding boars of high quality. Boar is not only carrier of genetic improvement but also one of the most important factor affecting reproductive efficiency of pig herds. Basic part of boar management is nutrition which can influence libido sexualis, health status, condition, length of productive life and production of semen.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce