Inseminace prasat má význam

ČEŘOVSKÝ, Josef, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa a LIPENSKÝ, Jan. Inseminace prasat má význam. Náš chov, 2006, roč. 66(1), s. P17-P18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz6012.pdf
Abstrakt

Počet odchovaných selat na prasnici za rok je mezinárodně uznávaným srovnávacím ukazatelem reprodukční výkonnosti. Produkce selat je zajišťována rozsáhlým využíváním inseminace, která umožňuje široké využití plemeníků s vysokou plemennou hodnotou. Z toho plynou další zootechnické výhody (genetický pokrok, industrializace chovu prasat, zdravotní stav a ekonomika chovu). Práce uvádí vhodné ukazatele pro hodnocení úrovně výsledků inseminace a vzájemný vztah mezi nimi.

OdděleníChov prasat