Inteligentní systém řízení osvětlení

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Inteligentní systém řízení osvětlení. Autoři: WEISBAUEROVÁ, Eva. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/01/2021. 2021-12-21.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz21260.pdf
Abstrakt

Automatizovaný systém je založen na využití platformy „Rapsberry“ a volně šiřitelného OS a SW. Pracuje na proncipu důsledného využití zpětné vazby pro kontrolu optimální úrovně nastavených parametrů pro osvětlení při využití ve stájích s okny. Systém je doplněn o automatické sledování spotřeby vody, možnost monitoringu krmných technologií a kontrolu vzduchu nasávaného z vnějšího prostředí větracím systémem a kontrolou znečištění vzduchu vypouštěného do vnějšího prostředí.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníChov prasat