Intenzita chovu skotu, výroby mléka a produkce hovězího ve světě, v EU a v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Intenzita chovu skotu, výroby mléka a produkce hovězího ve světě, v EU a v ČR. Náš chov, 2021, roč. 81(5), s. 5-8. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21038.pdf
Abstrakt

Celkem je na světě k dispozici zhruba pět miliard hektarů zemědělské půdy, z čehož se přibližně třetina využívá jako půda orná. S růstem počtu obyvatel klesá podíl orné půdy na obyvatele, který se mezi roky 2004 a 2018 snížil o 13 % na současných 0,18 ha. Země EU se v průměru vyznačují vyšším podílem orné půdy (61 %) oproti trvalým travním porostům (31 %). V ČR dosahoval v r. 2020 podíl orné půdy 71 % a na jednoho obyvatele připadalo 0,33 ha zemědělské resp. 0,23 ha orné půdy. Stavy skotu se v ČR v letech 2004 až 2020 snížily o 24 tis. ks, ale při současném poklesu výměry obhospodařované zemědělské půdy zůstala intenzita na přibližně stejné úrovni okolo 28 DJ skotu na 100 ha zemědělské půdy. Průměrná intenzita chovu skotu v EU činila 34 DJ/100 ha, ale mezi jednotlivými členskými státy existují výrazné rozdíly (7 DJ/100 ha v Řecku až 145 DJ/100 ha v Nizozemí).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu