Intenzita růstu holštýnských jalovic a následná výkonnost

KRPÁLKOVÁ, Lenka a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Intenzita růstu holštýnských jalovic a následná výkonnost. : , 2014, s. ISBN 0027-8068
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14046.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv tělesné kondice (BCS), tělesné hmotnosti (TH), průměrného denního přírůstku (PDP) a věku při prvním otelení (V1OT) holštýnských jalovic na produkční a reprodukční parametry ve 3 následných laktacích. Soubor obsahoval data o 780 holštýnských jalovicích z 2 farem v České republice v letech 2005–2011. Nejvyšší dojivost na první laktaci byla dosažena ve skupině se středním PDP (5. – 14. měsíc věku, 0,949 – 0,850 kg/den). Nejvyšší průměrná dojivost v rámci průměrné celoživotní užitkovosti byla zjištěna u jalovic s nejvyšším celkovým PDP (≥ 0,950 kg/den). Nízký V1OT ≤ 699 dnů neprokázal negativní dopad na následné produkční a reprodukční parametry. Nicméně intenzivnější odchov je doporučován pouze ve stádech s dobrým managementem.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu