Intenzita výroby a spotřeba hovězího masa ve světě, ve státech EU a v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Intenzita výroby a spotřeba hovězího masa ve světě, ve státech EU a v ČR. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu, 2020, roč. 27(3), s. 35-39. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20114.pdf
Abstrakt

S rostoucím počtem celosvětové populace vzniká stále větší poptávka po základních potravinách, mezi které jednoznačně patří i maso. V roce 2018 celková celosvětová produkce masa v hmotnosti jatečně upraveného těla činila 342 mld. tun. Oproti roku 2000, resp. 2010 se tak světová výroba zvýšila o 47, resp. 16 % a předpokládá se zdvojnásobení světové produkce masa do roku 2050. Z hlavních druhů mas bylo v roce 2018 nejvíce vyrobeno masa drůbežího (37 %) a vepřového (35 %). Hovězí maso zaujímá pomyslnou třetí pozici s celosvětovou produkcí 67 mil. tun. Spotřeba masa na obyvatele byla v roce 2017 ve světě 42,57 kg. Na celém světě se v roce 2018 chovalo 1,5 mld. kusů skotu, tj. cca 31 kusů na 100 hektarů zemědělské půdy a 20 kusů na 100 obyvatel. Zatímco v Asii se chovalo v roce 2018 nejvíce skotu, tak nejvíce hovězího a telecího masa se vyrobilo ve stejném roce v Jižní a Střední Americe. Na jednoho obyvatele planety připadala v roce 2017 spotřeba hovězího a telecího masa ve výši 9 kg, což je zhruba 21 % z celkové spotřeby masa na obyvatele. V ČR se v roce 2019 na celkové roční produkci masa nejvíce podílelo vepřové (47 %) a drůbeží (37 %). Třetí pozici s podílem 16 % zaujímalo maso hovězího a telecí, jehož výroba činila 72,9 tis. tun. Na rozdíl od vepřového a drůbežího masa je ČR v produkci hovězího soběstačná, což umožňuje část produkce exportovat.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu