Interakce výživy, produkce a poruch metabolizmu u dojnic v peripartálním období s ohledem na změny kondice

ILLEK, Josef, KUMPRECHTOVÁ, Dana a KUDRNA, Václav., 2010 Interakce výživy, produkce a poruch metabolizmu u dojnic v peripartálním období s ohledem na změny kondice. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 43-47. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10114.pdf
Abstrakt

Předmětem bylo zjištění interakcí mezi výživou dojnic a jejich tělesnou kondicí, mléčnou produkcí, zdravotním stavem a metabolickými poruchami v peripartálním období. Pro tato vyšetření byl proveden pokus s holštýnskými dojnicemi s průměrnou produkcí přes 9 tis. litrů mléka na standard. laktaci. Pro sledování zdravotního stavu a metabolických poruch byly odebírány vzorky krve.

ProjektOptimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat