Research in Pig Breeding

VÁCLAVKOVÁ, Eva., 2012 Research in Pig Breeding. In Pořádání Workhopu 10.10.2012. Kostelec nad Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz12126.pdf
Abstrakt

International workshop Research in Pig Breeding for scientists and PhD students.

ProjektBiotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví
OdděleníChov prasat