Interspecific ICSI for the Assessment of Sperm DNA Damage: Technology Report

RYCHTÁŘOVÁ, Jana, LANGEROVÁ, Alena, FULKOVÁ, Helena, LOI, Pasqualino, BENC, Michal a FULKA, Josef Jr. Interspecific ICSI for the Assessment of Sperm DNA Damage: Technology Report. Animals, 2021, 11, Article Nr. 1250. ISSN 2076-2615.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz21036.pdf
Abstrakt

Xenogenic mammalian sperm heads injected into mouse ovulated oocytes decondense and form pronuclei in which sperm DNA parameters can be evaluated. We suggest that this approach can be used for the assessment of sperm DNA damage level and the evaluation of how certain sperm treatments (freezing, lyophilization, etc.) influence the quality of spermatozoa.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat
OdděleníBiologie reprodukce