Interval odstav - říje mění užitkovost prasnic

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Interval odstav - říje mění užitkovost prasnic. Autoři: ČEŘOVSKÝ, Josef, LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Metodika 978-80-86454-96-2. 2018-01-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Počet stran10
Interní odkaz7259.pdf
Abstrakt

Metodika je určena pro chovatele prasat. Na základě rozboru vybraných parametrů reprodukce (počet odchovaných selat na prasnici za rok a zabřezávání prasnic a prasniček po všech a po 1. inseminaci) jsou uvedena doporučení pro dosažení otimalizace intervalu odstav – říje.

Ke stažení 7259
OdděleníChov prasat