Jak chutná ovcím na Klínovkách. Řízená pastva ovcí v Krkonošském národním parku.

ŽÁKOVÁ, Irena, BÍLEK, Miloslav, KNÍŽEK, Josef a BENDOVÁ, Pavla. Jak chutná ovcím na Klínovkách. Řízená pastva ovcí v Krkonošském národním parku.. Náš chov, 2004, roč. 64(2), s. 52-53. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4024.pdf
Abstrakt

Při regeneraci porostu 50 let nesklízené horské louky v KRNAP na lokalitě Klínové boudy (1200-1220 m n.m.) byla od r. 2001 provozována řízená cyklická pastva ovcí. Zatížení pastviny bylo v 1.roce 1,3 a v 2. roce 1,8 DJ/ha. Po dvou sezónách sledování potravních preferencí zvířat byl zjištěn trvalý zájem o trávy, ale současně rychlý návyk ovcí na nové druhy. Nejvyhledávanější byly kýchavice Lobelova, pryskyřník platanolistý, starček Fuchsův a hercynský. Při vyšším zatížení byl zjištěn pokles výběrovosti.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat