Jak dál ve šlechtění na zdravotní znaky dojeného skotu v ČR?

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Jak dál ve šlechtění na zdravotní znaky dojeného skotu v ČR?. Náš chov, 2021, roč. 81(10), s. 16-19. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21123.pdf
Abstrakt

Příspěvek se zabývá šlechtěním na zdravotní znaky u dojeného skotu, které zahrnuje odhad genomických plemenných hodnot pro čtyři znaky zdraví: výskyt klinické mastitidy a tři souhrnné nemoci paznehtů. Vstupní údaje o výskytu nemocí jsou dobrovolně evidovány chovateli v Deníku nemocí a léčení, internetové aplikaci Českomoravské společnosti chovatelů. V letech 2017 až 2021 provozu Deníku bylo shromážděno téměř 950 tis. jednotlivých záznamů. Získané plemenné hodnoty jsou použity pro stanovaní indexu zdraví. Po porovnání genomických býků, kteří představovali dvě krajní hodnoty indexu. Skupina býků s nízkým indexem zdraví měla dcery s několikrát vyšším výskytem nemocí ve srovnání s dcerami býků s vysokým indexem zdraví. Pro klinickou mastitidu je jednalo při vyjádření na 1 dceru 4,2 x vyšší výskyt u skupiny s nízkým indexem zdraví.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat