Jak je možné omezit antimikrobiální rezistenci při odchovu telat?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2021 Jak je možné omezit antimikrobiální rezistenci při odchovu telat?. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 18-19. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21147.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku významu prevence, profylaxe a biosecurity v průběhu odchovu telat jako významné součásti strategie omezení spotřeby antimikrobních látek. Práce vychází z analýzy našich i zahraničních odborných literárních zdrojů a především pak z praktických zkušeností autorů. Základními předpoklady odchovu zdravých telat jsou vakcinace vysokobřezích jalovic a krav, kolostrální management, optimalizace krmení, zlepšení kvality chovného prostředí, technologických systémů včetně dodržování zásad biosekurity.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat, Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat