Jak omezit ztráty u siláží

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Jak omezit ztráty u siláží. Praha: Agrární komora ČR, 2019, 74 s. ISBN 978-80-88351-06-1
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran74
Interní odkaz19280.pdf
Abstrakt

V knize jsou shrnuty poznatky o ztrátách při silážování. Polní a sklizňové ztráty jsou většinou způsobené nedodržením technologické kázně při sklizni a odvozu řezanky na místo skladování. Další ztráty vznikají při ukládání řezanky do silážních prostor, fermentací v silážních prostorách, případně odtokem silážních tekutin. Hodně lze ztratit i v procesu zkrmování hotové siláže hospodářským zvířatům. Ztráty jsou ovlivněny mnoha faktory, většina z nich je podrobně popsána a diskutována. Kniha obsahuje doporučení jak ztráty měřit, nebo alespoň kvalifikovaně odhadnout. Klíčovou kapitolou je doporučení, jak ztráty omezit.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat