Jak přistupovat ke šlechtění na odolnost dojnic vůči nemocem paznehtů?

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a KRUPOVÁ, Zuzana. Jak přistupovat ke šlechtění na odolnost dojnic vůči nemocem paznehtů?. Chovatelské listy, 2021, roč. 2021(1), s. 9-12. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21052.pdf
Abstrakt

V článku je pojednáno použití kulhání jako příznaku při odhadu plemenné hodnoty pro nemoci paznehtů u holštýnského skotu. Kulhání není nemoc, ale příznak (symptom) nemoci a nemělo by se zaměňovat za nemoc nebo poruchu paznehtů. Kulhání je ovšem zapříčiněno přibližně z 90 % všech případů nemocemi a poruchami paznehtů. Ne všechny nemoci paznehtů vyvolávají kulhání ve stejné míře a ve stejné fázi onemocnění. Silná genetická korelace byla nalezena mezi kulháním a nekrobacilózou, mezi kulháním a vředy či dermatitidami byla podstatně nižší. Na základě nízkých fenotypových, ale především genetických korelací je v hodnoceném souboru kulhání odlišná vlastnost od nemocí paznehtů, a proto by měla být hodnocena samostatně, a ne v kombinaci s nemocemi paznehtů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Návrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat