Jak vybrat dezinfekční přípravek pro ošetření struků před dojením?

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2011 Jak vybrat dezinfekční přípravek pro ošetření struků před dojením?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 44-45. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11116.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit úroveň mikrobiální kontaminaci povrchu struků při použití dvou různých dezinfekčních přípravků (A – na bázi kyseliny mléčné, B – na bázi chlorhexidinu glukonátu a isopropylalkoholu). V individuálních stěrech byl stanovován celkový počet mikroorganismů (CPM), počet koliformních bakterií (CB) a počet Escherichia coli (E.coli) v souladu s ČSN. Zjištěná data byla vyhodnocena v programu Statistica. Na povrchu hrotu struků, ošetřených přípravkem B, byl zjištěn statisticky významně vyšší celkový počet mikroorganismů a počet E.coli než na povrchu hrotu struků ošetřených přípravkem A. Byla prokázána statisticky významně vyšší mikrobiální kontaminace povrchu struků po ošetření přípravkem B.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat