Jak vychovat potomky: rodičovská péče

BARTOŠOVÁ, Jitka. Jak vychovat potomky: rodičovská péče. In Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů. Praha: Academia, 2024, s. 331-345. ISBN 978-80-200-3556-1.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Interní odkaz24055.pdf
Abstrakt

Kapitola o rodičovském chování v nové učebnici Etologie: Mechanismy, ontogeneze, funkce a evoluce chování živočichů. Kapitola rozebírá základní principy investování rodičů do potomků a popisuje současný pohled na tento jedinečný typ altruistického chování. Vymezuje základní pojmy a definice, popisuje strategie a konflikty rodičů i potomků, či formy a styly rodičovské péče. Podrobně se zabývá kojením a odstavem, na příkladu koně domácího ukazuje reprodukční a rodičovský cyklus savčí samice. Rozebrány jsou typické případy neúspěchu rodičovské funkce (rezignace na odchov mláďat, rodičovský kanibalismus, samčí infanticida), ale i péče o potomky nevlastní.

OdděleníEtologie