Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru dojnic

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Jak zajistit vhodnou fermentaci v silážích a v bachoru dojnic. Praha: Agrární komora České republiky, 2020, 78 s. ISBN 978-80-88351-14-6
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran78
Interní odkaz20170.pdf
Abstrakt

Fermentace při silážování píce i fermentace hotové siláže v bachoru přežvýkavců jsou biochemické procesy, ovlivňované velkým množstvím faktorů, které jsou navíc vzájemně provázané. Oba procesy lze ovlivnit přídavkem různých aditiv, které podporují vhodnou fermentaci, potlačují rozvoj nepříznivých mikroorganismů nebo upravují prostředí, ve kterém fermentace probíhá. Oba procesy jsou v knize podrobně popsány. Oba procesy jsou podloženy i vlastním výzkumem autorů knihy.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat