Jaká je úroveň biosecurity v chovech dojného skotu?

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2014 Jaká je úroveň biosecurity v chovech dojného skotu?. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 73-76. ISSN 978-80-8077-411-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14188.pdf
Abstrakt

Biosecurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu. Byla shromážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens do chovu prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení (technologie ustájení, krmení a napájení, dojení, odstraňování exkrementů), transportu včetně hygienických opatření chovu. Vytvoření individuálního plánu biosecurity je zaměřeno na omezení pravděpodobnosti přenosu onemocnění, jak v rámci jednoho chovu (hospodářství), tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat