Jaká jsou úskalí mléčných krmných automatů pro telata?

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Jaká jsou úskalí mléčných krmných automatů pro telata?. Náš chov, 2020, roč. 80(7), s. 54-55. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20086.pdf
Abstrakt

Studie je zaměřena na analýzu vybraných kritických faktorů využívání mléčných krmných automatů pro telata, které zásadně ovlivňují úroveň jejich zdraví a pohodu. Mezi kritické faktory, které mají vliv na zdraví telat, patří: hustota osazení, velikost a věkové složení skupiny, systém provozu, frekvence podestýlání, množství a kvalita mléka, resp. mléčného nápoje. Klíčová slova: tele, skupinové ustájení, mléčný krmný automat, průjem, respirační onemocnění.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat