Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka

KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír. Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(1), s. 21-24. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11020.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá analýzou hlavních faktorů ovlivňujících ekonomické ukazatele chovu dojených krav a výroby mléka. Z analýzy vyplývá, že denní produkce mléka, jako hlavní zdroj tržeb, je závislá na délce mezidobí. Ta současně ovlivňuje i natalitu stáda. Poruchy plodnosti krav jsou častou příčinou předčasného vyřazování krav z chovu, které zvyšuje náklady na obměnu stáda a snižuje průměrnou mléčnou užitkovost. Pro zlepšení ekonomiky chovu dojnic je tudíž klíčové zlepšení ukazatelů reprodukce a zdraví.

ProjektVyužití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR, Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov skotu