Jaké jsou rozdíly mezi zrnovými a silážními hybridy kukuřic?

LANG, J., NEDĚLNÍK, J., JAMBOR, Václav, TYROLOVÁ, Yvona, LOUČKA, Radko, TŘINÁCTÝ, Jiří a KUČERA, J. Jaké jsou rozdíly mezi zrnovými a silážními hybridy kukuřic?. Úroda, 2014, roč. 62(12, vědecká příloha), s. n. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14185.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo srovnat výnos a kvalitu řezanky zrnových hybridů s hybridy silážními. Do pokusu na lokalitách Troubsko a Praha v letech 2012 a 2013 bylo zařazeno dvacet silážních a dva zrnové hybridy DKC 4014 a DKC 3795. Sklizeň proběhla u všech hybridů při obsahu sušiny 32 ± 2 %. U hybridů byl sledován výnos řezanky, obsah sušiny, dusíkatých látek, cukrů, hrubé vlákniny, neutrálně detergentní vlákniny, stravitelnosti neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnosti organické hmoty. Bylo zjištěno, že vybrané hybridy určené k produkci zrna odpovídají kvalitou a výnosem hybridům určeným k výrobě siláží a v některých kvalitativních znacích je dokonce převyšují.

ProjektInovovat systémy hodnocení kvality krmiv s důrazem na zavedení nového národního systému hodnocení
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat