Jaké materiály jsou vhodné pro venkovní individuální boxy pro telata?

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2012 Jaké materiály jsou vhodné pro venkovní individuální boxy pro telata?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 41-46. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz12190.pdf
Abstrakt

Cílem práce je posouzení vhodnosti třech materiálů (dřevo, plast, plachta) používaných pro výrobu venkovních individuálních boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy na základě vyhodnocení vybraných fyzikálně chemických parametrů bioklimatu (teploty a relativní vlhkosti vzduchu). Teplota a relativní vlhkost vzduchu vnějšího prostředí, v různých typech VIB v životní zóně telat byly po dobu tří let zaznamenávány v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu pěti makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období, mírná zima, mrazivá zima). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica Na základě dosud zjištěných výsledků sledování nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v hodnocení teplotněvUikostního klimatu mezi jednotlivými materiály, ani v průměrných denních přírůstcích telat odchovávaných ve VIB, vyrobených z různých materiálů.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat