Je mikrobiologická kvalita ovčího mléka ovlivněna způsobem dojení?

MALÁ, Gabriela, ŠVEJCAROVÁ, M., KNÍŽEK, Josef a PEROUTKOVÁ, J., 2010 Je mikrobiologická kvalita ovčího mléka ovlivněna způsobem dojení?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VII.. Brno: Mendelova univerzita, s. 37-38. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10191.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vztah mezi různým způsobem dojení a kvalitou ovčího mléka na základě stanovení vybraných mikrobiologických ukazatelů (celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií, počet Escherichia coli) v mléce. Ve 3 chovech dojených ovcí bylo sledováno dvacet bahnic v období celé laktace. Jedna skupina v počtu 10 bahnic byla dojena v průběhu celé laktace ručně a druhá skupina (10 bahnic) dojicím strojem. Vzorky mléka byly bahnicím odebírány jedenkrát za měsíc. Zjištěná data byla statisticky vyhodnocena metodou analýza kovariance v programu Statistica. Vzorky mléka strojně dojených ovcí měly statisticky významně vyšší celkový počet mikroorganismů a koliformních bakterií v porovnání se vzorky mléka ručně dojených ovcí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat