Je možné dodržovat zásady biosekurity také v chovech ovcí?

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Je možné dodržovat zásady biosekurity také v chovech ovcí?. Náš chov, 2020, roč. 80(1), s. 63-66. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20007.pdf
Abstrakt

Biosekurita představuje strategii managementu zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenních mikroorganismů do chovu ovcí (externí biosekurita) a jejich šíření v areálu farmy (interní biosekurita) s cílem prevence ohrožení zdraví zvířat nebo kvality produktů. Práce je zaměřena na analýzu možností realizace preventivních opatření biosekurity zpracovaná v 41 chovech ovcí s různou velikostí základního stáda bahnic (malé 50 bahnic). Stupeň veterinárně hygienické ochrany chovu je závislý na koncentraci zvířat základního stáda ovcí, nákazové situaci na dané lokalitě, stejně tak i na úrovni imunity organismu zvířat. Na základě vyhodnocení získaných údajů lze konstatovat, že v chovech s vyšší koncentrací bahnic jsou vytvořeny lepší podmínky pro uplatnění zásad biologické bezpečnosti chovu. Přestože chovatelé malých a středních stád ovcí nejsou schopni naplnit více než 50 % požadovaných ukazatelů biosekurity, na druhé straně ovšem mohou všem zvířatům věnovat individuální péči.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace