Je možno v chovech ovcí uplatnit zásady biosekurity?

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Je možno v chovech ovcí uplatnit zásady biosekurity?. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 75-78. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11141.pdf
Abstrakt

Cílem naší práce bylo zhodnocení možnosti zavedení komplexních preventivních opatření k minimalizaci výskytu původců onemocnění v 41 chovech ovcí s důrazem na zdraví zvířat a kvalitu produktů. Byla shromážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení, transportu včetně hygienických opatření chovu. Biosecurita je nedílnou součástí managementu zdraví stáda. Stupeň veterinárně hygienické ochrany chovu je závislý na koncentraci zvířat základního stáda ovcí, nákazové situaci na dané lokalitě, stejně tak i na úrovni imunity organismu chovaných zvířat. Odpovídající hygienická úroveň chovu je předpokladem dosažení vysoké úrovně produkčních a reprodukčních ukazatelů chovaných ovcí a ekonomické rentability chovatele.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat