Je třeba aplikovat silážní přípravky při silážování kukuřice?

LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. Je třeba aplikovat silážní přípravky při silážování kukuřice?. Krmivářství, 2019, roč. 23(2), s. 40-43. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19022.pdf
Abstrakt

Používání silážních přípravků i pro silážování kukuřice se stává běžnou praxí. V nabídce je velké množství silážních přípravků biologických, chemických i jejich kombinací. Cílem práce bylo otestovat několik vybraných přípravků pro silážování kukuřice, která je sklízena při téměř ideálním obsahu sušiny. Výsledky ukazují, že rozdíly v obsahu živin a kvalitě fermentace mezi silážemi s různými konzervanty a siláží bez konzervantu nejsou významné. Použití konzervačního přípravku je v tom případě doporučeno pouze jako pojistka pro snížení rizika. Pokud se ale hodnotila aerobní stabilita podle zvýšení teploty po vystavení siláže působení vzduchu, všechny testované siláže ošetřené silážními přípravky měly lepší aerobní stabilitu než kontrolní siláž bez konzervantu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat