Jednoduché screeningové hodnocení farem pro chov dojeného skotu

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a JAROLÍMKOVÁ, A., 2018 Jednoduché screeningové hodnocení farem pro chov dojeného skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 59-65. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18185.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo upozornit na možnosti jednoduchého screeningového hodnocení chovného prostředí s důrazem na zajištění možnosti realizace behaviorálních projevů dojnice, krmení, napájení, ležení, odpočinku, přežvykování, sociálních interakcí, pohybu, mikroklima včetně větrání, osvětlení a dojení. Samostatnou část tvoří hodnocení vybraných ukazatelů výkalů jako nedílné součásti analýzy zdravotního stavu stáda včetně interpretace zjištěných skutečností. Využití informací získaných v rámci jednoduché screeningové analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí přinese chovatelům cenné informace o vzájemných vztazích mezi technologickými systémy a produkčními ukazateli a jejich vlivu na zdravotní stav skotu na mléčných farmách.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat