Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kalkulace ekonomických ukazatelů v chovu skotu. Autoři: SYRŮČEK, Jan, KRPÁLKOVÁ, Lenka, KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-162-5. 2017-08-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz17105.pdf
Abstrakt

Metodika je určena chovatelům dojeného i nedojeného skotu, kterým poskytne základní i nové informace o možnostech vyhodnocování ekonomické efektivity ve svém chovu. Chovatelé si tak mohou vypočítat kromě nákladů, výnosů a výsledku hospodaření také příspěvek na úhradu, náklady obětované příležitosti a bod zvratu. Vyčíslení příspěvku na úhradu lze uplatnit i v možnosti srovnání vlastních výsledků s konkurencí i v rámci členských států EU. V metodice jsou nově uvedeny postupy výpočtu bodu zvratu ceny a produkce, tj. situace, kdy jsou náklady rovny výnosům a vychází tedy nulový výsledek hospodaření. Chovatelům tím poskytuje informace o možnostech dosahování kladné rentability. Metodika popisuje i postupy výpočtu analýzy citlivosti, která umožní odpovědným pracovníkům odhadnout budoucí ekonomické veličiny při změně vstupních parametrů. Metodika poskytuje jasný návod na vyčíslení veškerých nákladů a výnosů a tím dává skutečný obraz o hospodaření v chovu dojeného a nedojeného skotu a usnadňuje chovatelům jejich další rozhodování.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
Ke stažení 17105
OdděleníChov skotu