Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků. Autoři: KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-202-8. 2018-12-06.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18236.pdf
Abstrakt

Dosahování zisku patří mezi hlavní cíle výkrmu býků stejně jako všech dalších druhů a způsobů podnikání nejen v agrárním sektoru. Proto je pochopitelná snaha o jeho maximalizaci. O tom, že se tohoto hlavního cíle chovatelům v průměru dlouhodobě dosahovat nedaří, svědčí jak uvedené orientační ekonomické ukazatele, tak i výrazný pokles porážek jatečných býků a výroby hovězího masa v ČR. V metodice navržené postupy spočívají především ve specifikaci a konkretizaci v praxi realizovatelných opatření ke zvýšení ekonomických přínosů. Jedná se především o zvýšení přírůstků a porážkových hmotností, snížení nákladů vlastního odchovu telat a ceny nakupovaného zástavu, prodloužení doby výkrmu aj. Vypočítané přínosy vycházející z výsledků a ukazatelů zjištěných za pětileté období v podnicích s výkrmem býků a jsou využitelné k posouzení výsledků dosažených v podnicích s výkrmem stejné kategorie skotu, k návrhu opatření ke zlepšení výrobních a ekonomických výsledků v konkrétních chovech a k plánování rekonstrukcí a nové výstavby stájí pro výkrm skotu.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda
Ke stažení 18236
OdděleníChov skotu
Pracovní skupinaEkonomika odvětví chovu skotu