Kalkulace ekonomiky v chovech dojeného skotu

KRPÁLKOVÁ, Lenka a SYRŮČEK, Jan. Kalkulace ekonomiky v chovech dojeného skotu. Náš chov, 2016, roč. 76(4), s. 41-43. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16036.pdf
Abstrakt

Na úspěšnost podnikání působí řada vnějších faktorů, které jsou těžce předvídatelné a podnikatelem neovlivnitelné. Výjimkou není ani zemědělský sektor, na kterém se podepisují jak přírodní a klimatické podmínky, tak i např. cenový vývoj. Pomoci v manažerském rozhodování a v hledání rezerv v podniku mohou zemědělcům různé nástroje (softwary), poskytované zdarma online. „FarmProfit“ je ekonomický software sloužící ke kalkulaci ekonomických ukazatelů základních odvětví živočišné i rostlinné výroby. Program umožňuje jednoduchým způsobem vypočítat skutečnou nebo očekávanou rentabilitu výroby vybrané zemědělské komodity. Zvýšit ekonomickou efektivitu ve výrobě mléka lze optimální strukturou stáda dojeného skotu, což pomůže chovateli vyřešit jednoduchý nástroj nazvaný „Předpověď struktury stáda dojeného skotu“. Znát hodnotu dojnice je zásadní pro optimální rozhodování při řízení mléčné farmy. Tato informace má významné ekonomické důsledky, protože rozhoduje o nahrazení dojnice prvotelkou při obměně stáda, a tím ovlivňuje ziskovost. Nástroj „Ekonomická hodnota dojnice“ předpovídá ekonomickou hodnotu krávy podle zadaných vstupních informací uživatele a zobrazuje celkovou hodnotu krávy a rovněž i hodnoty všech hlavních komponent zahrnutých do výpočtů.

ProjektEkonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu